Auta poleasingowe Poznań, a zdolność kredytowa w trakcie leasingu

Auta poleasingowe Poznań – leasing to bardzo przydatny sposób na rozwój firmy. Ale czy nie stosuje tej formy finansowania w oczach banku jako wiarygodnego klienta, który może spłacać swoje długi na czas? No nie Leasing nie ma wpływu na wiarygodność kredytową firmy, jeżeli obciążone są stawkami za leasing kilku składników rzeczowych, na przykład samochody, maszyny, komputery. Bank nie traktuje leasingu jak pożyczek lub kredytów. Leasing pośredni może jednak wpłynąć na zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań. 

Auta poleasingowe Poznań

Sprawdźmy, jak to wygląda dla dwóch różnych rodzajów leasingu. Załóżmy, że jesteśmy firmą kurierską, która współpracuje z samochodami dostawczymi. Firma się rozwija i decydujemy się na zakup innego pojazdu. Mamy do wyboru kredyt lub leasing. Wybieramy to drugie rozwiązanie, zawieramy umowę z firmą leasingową, a nowy, funkcjonalny pojazd do transportu zamówień trafia do naszej firmy. Powiedzmy teraz, że w tym przypadku zastosowaliśmy leasing operacyjny. W tym przypadku samochód pozostał własnością firmy leasingowej, dlatego jest wykazany w bilansie, amortyzuje się, a dla nas każda rata leasingowa podlega odliczeniu od kwoty płatności początkowej. W rezultacie samochód nie jest notowany po stronie inwestycyjnej firmy, która tylko z niego korzysta. Z punktu widzenia banku wygląda to jednak tak: Przy obliczaniu wiarygodności kredytowej firmy uwzględniane są jej zarobki, jeżeli chodzi o auta poleasingowe Poznań.

Z drugiej strony stawki leasingu mają taki wpływ na określenie zdolności kredytowej, że są rejestrowane po stronie kosztów, zmniejszając przychód. A dochód naszej firmy ma wpływ na to, czy będzie w stanie ponieść dalsze zobowiązania oraz możliwe kwoty pożyczek i warunki spłaty. Im mniejsza firma zgłasza swoje zyski, tym mniej prawdopodobne jest, że bank udzieli pożyczki na korzystnych warunkach. Jeśli jednak nasza przykładowa firma korzysta z leasingu finansowego, samochód musiałby być wymieniony w swoich księgach. Leasing finansowy różni się od leasingu operacyjnego tym, że jego temat znajduje się w aktywach leasingobiorcy. W tym przypadku kosztami uzyskania przychodu są: odsetki od rat leasingowych i amortyzacja. W porównaniu z leasingiem operacyjnym leasing finansowy ma mniejszy wpływ na zyski naszej firmy. W rezultacie bank będzie dla nas tańszy, jeżeli rozważamy auta poleasingowe Poznań.

Sytuacja opisana powyżej dotyczyła małych i średnich przedsiębiorstw o ​​stosunkowo stabilnej sytuacji finansowej i dobrej zdolności kredytowej. Rozważmy teraz pozycję osoby fizycznej, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i chce zaciągnąć pożyczkę z banku. Majątek spółki jest również jej aktywem. Jeśli więc firma jest obciążona kilkoma pożyczkami (na zakup maszyn, samochodu lub samochodu obrotowego), nasz przedsiębiorca ma niewielkie szanse, że bank udzieli mu kolejnej pożyczki, np. hipoteka na budowę domu. Gdyby wcześniej wynajął, nie miałby takiego problemu. Małe firmy dopiero rozpoczynające działalność znajdują się w trudnej sytuacji. Mogą mieć trudności z uzyskaniem pożyczki, ponieważ trudno im udowodnić swoją wiarygodność, a bank może nie być skłonny pożyczyć ich ze względu na wysokie ryzyko finansowania firmy o niepewnej przyszłości w kontekście aut poleasingowych Poznań.

Sprawdź również:

Audi A4 używany
Audi A5 używany
Audi A7 używany
Audi A8 używany

Dodaj komentarz